663 048 226

W naszej ofercie posiadamy niezawodne zbiorniki dwupłaszczowe polskiego producenta do wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. Zbiorniki SWIMER TANK, to atestowane dwupłaszczowej konstrukcje pozwalające usprawnić pracę zarówno niewielkich firm transportowych, jak i dużych  spedytorów. Posiadamy zbiorniki od 1500 do 10 000 dm3. Zapraszamy do współpracy.

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE ECO-LINE

Zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy

W ofercie posiadamy zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy o pojemności 1500l, 2500l, 3500l, 5000l, 7500l oraz 10000l z polietylenu wyposażone w układ dystrybucyjny. Zbiorniki na paliwo wykorzystywane są głownie w przedsiębiorstwach gdzie zapotrzebowanie na olej napedowy wynosi od tysiąca do kilkunastu tysięcy litrów miesięcznie. Oszczędność czasu i pieniędzy w połączeniu z pełną kontrolą nad zużywanym paliwem w firmie to główne zalety posiadania zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy.

Zbiorniki produkowane są w Polsce i wytwarzane pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i posiadają:

  • dokumentację techniczno-ruchową
  • instrukcję obsługi zbiornika
  • opinię p.poż
  • instrukcję BHP
  • poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
  • deklarację Zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011
  • certyfikat CE
  • konstrukcja dwupłaszczowego zbiornika zgodna jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 września 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Wyposażenie zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy możemy dostosować w zależności do własnych potrzeb, stosując np mocniejszą pompę, dokładniejszy przepływomierz lub dłuższy wąż dystrybucyjny zamontowany na kole zwijakowym, dla firm w których konieczna jest pełna kontrola nad wydawanym paliwem możliwe jest zastosowanie

KONTAKT

PW ECO-PAL Adrian Żak

ul. Fabryczna 12, 42-263 Wrzosawa

kom:     663 048 226

e-mail:     adrianzak@vp.pl